• Hodkovická 669, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec

Dva způsoby ochrany před bleskem

V souběhu se standardní elektroinstalací nabízíme i přípravu a následnou instalaci ochrany před bleskem, jak aktivní, tak klasickou. Ze zkušenosti víme, že jsou objekty, kde nelze standardní typy ochrany instalovat. Proto jsme, ač jsou některé ohlasy na aktivní hromosvod negativní, zajistili dodávku, montáž a revizi aktivního hromosvodu podle všech pravidel a regulí.

Kontaktní formulář pro bezplatnou konzultaci