• Hodkovická 669, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec

Proč fotovoltaika

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je v dnešní době často řešeným tématem. Jedná se o velmi atraktivní zdroj elektrické energie s minimální zátěží na životní prostředí. Nachází uplatnění jak v rodinných domech, tak i v administrativních, výrobních aj. komerčních budovách.

 

Fotovoltaika má svá pro i proti, ale v současnosti se zájem opět výrazně zvyšuje a 30% Čechů o ní uvažuje, u majitelů RD je to až 50%. Důvodem je stále klesající cena komponentů a životnost resp. záruka se významně prodlužuje. Svou pozitivní roli hrají také dobře nastavené dotace z programu „Nová zelená úsporám“.

Jaké systémy nabízíme

Nabízíme tři základní typy FV elektráren dle zapojení: síťové (on-grid), hybridní/ostrovní (off-grid) a ohřev vody pomocí FVE.

Jedná se o síťovou (on-grid) FVE, kterou lze doplnit akumulátory (hybridní FVE) izraelské výroby, která může být připojena jednofázově, či třífázově k distribuční síti. V síťovém zapojení dotuje běžnou spotřebu el. energie v objektu a dle nastavených priorit může využít přebytky energie např. k ohřevu TUV, dobíjení baterie nebo jiných zdrojů pomocí chytrých zásuvek nebo je vracet do distribuční sítě. Výhodu tohoto systému je že:

1. pomocí výkonových optimizérů získává z panelů více energie tj. zvyšuje dané zisky FVE tím, že má každý panel vlastní regulaci (MPPT) a není ovlivněn ostatními panely.

 

2. Systém SolarEdge při vypnutí DC strany automaticky aktivuje bezpečností funkci SafeDC, která sníží napětí v systému na bezpečnou úroveň a poskytuje tak ochranu instalatérům, pracovníkům údržby, hasičům a majetku. Při instalaci tohoto jako jediného systému nemá HZS námitek.

3. Kdykoliv lze dodatečně systém doplnit o baterii, která významně zvýší efektivitu systému u RD z cca 40 % až na 80 %. Přes den vyrobená el. energie je totiž uskladněna do akumulátoru a v době potřeby čerpána. Doplnění akumulátoru také umožňuje zálohovat vybrané okruhy při výpadku elektrické energie. Systém lze zapojit bez funkce UPS.

4. Všechny stavy a i řídit systém lze pomocí dálkové správy PC/telefon/tablet (Android/Apple)

Tento typ FVE se zapojuje buď jako ostrovní systém tj. pracuje zcela bez připojení na elektrickou distribuční soustavu, nebo se zapojuje  jako hybridní FVE, která je připojena na distribuční síť a dle potřeby z ní může energii odebírat. Toto řešení je zcela odlišné oproti síťovému a umožňuje např. nulový přetok energie do distribuční sítě. Systém je kompatibilní s mnoha nízkonapěťovými (48 V) akumulátory, které jsou škálovatelné dle požadované kapacity.

Alternativou pro pokročilé systémy je pak Švýcarská technologie Studer, která umožňuje nastavit velké množství parametrů, nebo řídit hybridní FVE přes PLC. Tento systém se hodí nejnáročnější aplikace.

 

V současnosti na trhu v České republice se objevuje nové řešení NecarSun, které představuje moderní a velmi účinný způsob ohřevu vody pomocí fotovoltaiky. Jeho předností je vysoká účinnost a základem je kvalitní regulátor s MPPT NectarSun S a panely. Vhodně zvolená sestava dokáže uspořit až 70% nákladů na přípravu teplé vody. Vhodný je pro elektrické ohřívače s výkonem až 2,5 k2 a objemem až do 300 litrů vody.

Parametry NectarSunu vyhovují podmínkám dotačního programu „Nová zelená úsporám“ podoblasti C.3.3 s výší dotace až 35.000 Kč + 5.000 Kč na projekt. Zařízení bylo testováno v akreditované laboratoři a výsledky potvrdily údaje výrobce o vysoké účinnosti MPPT, zařízení se nepřehřívá, přestože je velmi kompaktní.

Samotná instalace systému NectarSun probíhá tak, že stačí nainstalovat 4-8 fotovoltaických panelů, přivést kabely do regulátoru, jenž se propojí do zásuvky a k elektrickému ohřívači vody. Regulátor lze připojit k domácí wifi síti, je-li k dispozici a instalace je hotová. Základní instalace je velmi jednoduchá a ostatní už záleží jen na místních podmínkách. Výstupní napětí je na rozdíl od většiny podobných zařízení 230V střídavých, a proto je možné ohřívač vody připojit přímo na výstup regulátoru.

NectarSun představuje plně automatický systém, který je kompatibilní s většinou běžných ohřívačů vody v domácnost. Vaše investice je chráněna 3-letou zárukou na regulátor.

 

Sestavy NectarSun

Sestava NectarSun S4-1200 pro 100 – 125 l bojler 1,2 kWp

Sestava 1,2kWp Mj Doporučená koncová cena
Solární regulátor NectarSun S 1 44 800 Kč
Panely Axitec AC-300M/156-60S – 300 Wp 4  
Konstrukce K2 systems pro šikmou střechu – tašky 4  
Kabeláž ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 (2x20m) 40  
Konektory MC4 – pár 2  
DC otočný vypínač 1  

 

Sestava NectarSun S6-1500 pro 125 – 160 l bojler 1,5 kWp

Sestava 1,5kWp Mj Doporučená koncová cena
Solární regulátor NectarSun S 1 51 700 Kč
Panely Axitec AC-300M/156-60S – 300 Wp 5  
Konstrukce K2 systems pro šikmou střechu – tašky 5  
Kabeláž ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 (2x20m) 40  
Konektory MC4 – pár 2  
DC otočný vypínač 1  

 

Sestava NectarSun S6-1800 pro 160 – 300 l bojler 1,8 kWp

Sestava 1,8 kWp Mj Doporučená koncová cena
Solární regulátor NectarSun S 1 58 600 Kč
Panely Axitec AC-300M/156-60S – 300 Wp 6  
Konstrukce K2 systems pro šikmou střechu – tašky 6  
Kabeláž ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 (2x20m) 40  
Konektory MC4 – pár 2  
DC otočný vypínač 1  
Doplňky Mj Doporučená koncová cena
Solární regulátor NectarSun S 1-9 11 700 Kč
  10+ 11 700 Kč
  25+ 11 700 Kč
Rozvaděč s AC/DC přeťovými ochranami a jističi 1 8 760 Kč
AC-300M/156-60S BLACK – monokrystal., celočerné 1 5 114 Kč
Konstrukce K2 systems S-rock 15° pro rovnou střechu 1 1 544 Kč 
Instalace 1 dle rozsahu

 

Jaké používáme panely

Při výpočtu celoroční produkce FV zdroje, která je orientačně pro ČR kolem 1000 kWh/m2 je nutno přihlédnout k místním specifikám, umístění panelů a jejich typu resp. výkonu ve Wp. Základní členění panelů je na monokrystalické (dražší, vyšší účinnost až 22% ), polykrystalické (levnější, účinnost cca do 18%) a tenkovrstvé (nejnižší účinnost, ale vysoká výtěžnost). Degradace panelu je nižší než 1%/rok tj. po 25 letech má stále 80% výkonu. Umístění je možné na téměř všech střechách, šikmých, nebo rovných na konstrukci pod úhlem 25, 15 či 10 0. Panely mohou být orientovány buď na jih (pro maximální výtěžnost), nebo na východ/západ, což je vhodnější pro vlastní spotřebu.

Legislativa spojená s pořízení FVE

Při návrhu FVE je nutno brát v potaz potřeby a představy zákazníka o způsobu využití FVE a technické možnosti umístění jednotlivých částí FVE. Legislativa pak vychází ze způsobu připojení FVE k distribuční soustavě, instalovaného výkonu a umístění. Při realizaci je nutno postupovat v přesně daných krocích, ale vždy jako první podat „Žádost o připojení k distribuční soustavě“ www.cezdistribuce.cz , kde distributor posuzuje místo připojení a povoluje, či zamítá požadovaný instalovaný výkon FVE.

Rozlišujeme tyto základní způsoby připojení FVE k distribuční soustavě:

Mikrozdroj do 10 kW bez přetoků

Žadatel o připojení mikrozdroje může při splnění níže uvedených podmínek provést ve svém odběrném místě instalaci mikrozdroje a následně pouze požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o změnu smlouvy o připojení, jejíž uzavření jej opravňuje uvést mikrozdroj do provozu. Musí se však splnit následující podmínky dle „vyhlášky o připojování“ § 16:

 • instalovaný výkon mikrozdroje nepřesáhne 10 kW
 • v odběrném místě není již připojena jiná výrobna
 • žadatel bude elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu, do sítě = 0
 • hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční síti musí být menší než:
 • 0,47 Ω pro mikrozdroje do 16 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 10 kW při 3fázovém připojení) nebo 3,68 kW při 1fázovém připojení)
 • 0,75 Ω pro mikrozdroje do 10 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 6,9 kW při 3fázovém připojení nebo 2,3 kW při 1fázovém připojení)

Mikrozdroj do 10 kW s přetoky

Žadatel musí se splnit podmínky dle „vyhlášky o připojování“ § 3:

 • Vyplnit žádost – smlouvu o připojení
 • Pokud distributor připojení výrobny schválí, tak si nechat distributorem chválit projektovou dokumentaci
 • Po instalaci FVE požádat o „první paralelní připojení“
 • Po schválení a po instalaci FVE bude nainstalován 4Q elektroměr
 • Je nutno uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny o odkupu přebytků

FVE 10 – 30 kW s přetoky

FVE musí splňovat podmínky „přílohy č. 4 PPDS“, postup připojení je obdobný jako u mikrozdroje s přetoky, ale žadatel musí navíc:

 • Vyřídit licenci ERÚ , eru.cz, žádost o vydání licence na provozování FVE

Ohřev vody pomocí FVE

U tohoto systému nejsou ze strany distributora žádné požadavky. Systém byl ověřen státním úřadem a je v souladu se všemi požadavky kladené na elektrospotřebič.

Požárníci a jejich pohled

Při instalaci FVE je vhodné, resp. spíše nutné a nikdo to nedělá, po jejím dokončení projednat daný projekt s požárníky v dané lokalitě. Ti stanoví riziko a zaevidují daný objekt ve svém systému pro případ požáru. Protože metodika není jasně stanovena, aktuálně zjišťujeme správný postup a projednání se provádí zatím individuálně na danou zakázku.

Zelená úsporám

Při instalaci tohoto systému lze s výhodou využít programu Úspora zelenám, jehož zpracování Vám zajistíme. Je potřeba Si uvědomit, že lze zahájit práce či instalaci v okamžiku schválení dotace a zákazník je pak povinen do 9 měsíců realizaci provést na vlastní náklady a vyúčtovat s tím, že po vyúčtování Vám bude přidělená dotace zaslaná na účet. Podrobnosti o výši a rozsahu najdete po kliknutí na logo nebo níže využijte formuláře na podrobnější dotaz.

Orientační ceny projektů a služeb

Projekt FVE do 10 kW mikrozdroj kpl 10 000 Kč
Projekt FVE do 10 – 30 kW kpl 15 000 Kč
Vyřízení dotace NZÚ kpl 10 000 Kč
Vyřízení připojení ČEZ/Eon/PRE mikrozdroj kpl 5 000 Kč
Vyřízení připojení ČEZ/Eon/PRE s přetoky PPP kpl 10 000 Kč
Montáž systému ohřevu vody dle místního šetření kpl 15 000 – 22 000 Kč
Nabídka na FVE a její montáž zpracujeme na základě potřebných informací kpl 0 Kč

 

Kontaktní formulář pro bezplatnou konzultaci

Facebookové stránky pro více novinek v oboru